Werkboek Teamleren

Vilans

Van visie naar praktijk

4 - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen!

Deze werkvorm geeft je een praktische vertaling van de uitgangspunten van de organisatie en maakt je bewust van de onderliggende waarden en normen. Je kan je eigen gedrag én dat van je collega's spiegelen aan het gewenste gedrag horend bij de uitgangspunten.

Blijvende verandering

De posters kun je ophangen in de teamkamer. Je kunt ook samen de belangrijkste beelden ordenen 'willen we niet meer zien' en 'willen we juist meer zien' gebruiken. Maak de afspraken en resultaten een vast onderdeel van het teamoverleg.

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

Wat heb je nodig?

Tijd 120 min

Begeleiding Aanbevolen

Benodigdheden

 • Een grote ruimte om in groepjes van circa vijf mensen te kunnen werken, met tafels en vijf stoelen.
 • Presentatie met daarin een duidelijke keuze van welk onderwerp je kiest (hele visie, onderdeel ervan).
 • Grote vellen papier. Zet bovenaan het vel de visie of het onderwerp waarmee je aan de slag gaat. Deel het vel in tweeën: links 'stoppen we mee & willen we niet meer zien', rechts 'starten we mee & willen we meer gaan zien'.
 • Voldoende viltstiften, scharen, lijm.
 • Tijdschriften die verknipt kunnen worden met veel plaatjes en sprekende koppen.
 • Behangersplakband om de vellen te kunnen ophangen.

Stappen

 

Stap 1: Welkom, intro op doel van inhoud van de bijeenkomst

 • Licht het doel toe in duidelijke taal. 
 • Benoem met elkaar het onderdeel van de visie van de organisatie of het thema dat je praktisch gaat vertalen. Kijk hier vooral naar wat we de cliënt en zijn familie beloven. 
 • Kern van de toelichting: het is nog best lastig om van wat we als organisatie willen en beloven (onze visie dus) in de dagelijkse praktijk  zichtbaar en merkbaar te maken. Daarom gaan we nu samen  aan de slag, om wat we beloven te vertalen naar onze dagelijkse praktijk. Wat betekent de visie voor ons dagelijks gedrag naar cliënten, de familie en naar collega's?

 

Stap 2: Collage maken van werkgedrag passend bij de visie

 • Vorm groepjes van ongeveer vijf medewerkers die regelmatig met elkaar samenwerken. Maak samen een 'poster' en instrueer. 
 • Instructie: Vertaal dat wat we zeggen dat we doen naar heel concreet gedrag.
  • Welk gedrag past hier bij?
  • Wat willen we (meer) zien, waarmee willen we starten?
  • Wat willen we juist niet of minder zien, waarmee stoppen we?
 • Gebruik de werkmaterialen. Beelden zeggen meer dan woorden. Zoek de plaatjes en steekwoorden erbij en plak ze op het vel.
 • Licht je gekozen plaatje of steekwoord toe. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je hoeft niet te overtuigen, maar je moet wel goed naar elkaar luisteren om elkaar te begrijpen. 
 • Neem voor deze stap ruim de tijd en stimuleer de onderlinge dialoog.
 • Kies (5 minuten voor tijd) welke drie vormen van gedrag die jullie als groepje het belangrijkst vinden en méér willen zien en welke drie vormen van gedrag jullie juist minder willen zien (stoppen dus).

 

Stap 3: Galerie, De oogst: presentatie en toelichting van de posters

 • Hang de collages op.
 • Ga met zijn allen rond de papieren vellen staan en bekijk ze.
 • Ieder groepje: presenteer je eigen collage. Vraag een of twee van de makers om een korte toelichting te geven over de belangrijkste resultaten. Benoem in ieder geval de drie belangrijkste punten aan de linkerkant (stoppen/minder) en de drie belangrijkste punten aan de rechterkant (starten/meer). Niet ieder plaatje of ieder woordje heeft uitleg nodig!!
 • Geef anderen gelegenheid verhelderende vragen te stellen. Oordelen/veroordelen is verboden! Het gaat om de dialoog en inspiratie.
 • Noteer de belangrijkste punten op een oogstvel. Vul deze bij iedere presentatie verder aan. Zet overeenkomstige punten van groepjes bij elkaar op dat vel.

 

Tussenstap tussen stap 3 en 4: Wat vinden we het belangrijkst?

 • Laat de opgeschreven punten prioriteren met stickers: ieder moet vijf stickers verdelen op het oogstvel. Dit schept een gezamenlijk kader van de belangrijkste punten waarmee collega’s moeten stoppen of die ontbreken.

 

Stap 4: Sluit af met een korte reflectie op het resultaat en orden het resultaat op het oogstvel

 • Welk gedrag laten we niet meer zien of juist veel meer? 
 • Vraag of benoem welke punten gelijk/morgen al in de praktijk gebracht kunnen worden (quick wins).
 • Noteer afspraken op een flipovervel: dit gaan we vanaf morgen doen. Dit zoeken we nog uit...

Alternatieven

 • Je kunt deze werkvorm ook gebruiken voor ieder thema uit de visie, of een van de kernwaarden of competenties om te zetten naar concreet werkgedrag. Bijvoorbeeld Zelfredzaamheid bevorderen, Goed samenspel met de familie en volg deze werkvorm.
 • Verdeel het vel papier in twee helften: op de bovenste helft komen huidige woorden en beelden te staan, in de onderste helft woorden en beelden zoals gewenst vanuit de visie.

Tips

 • Maak van de flipovervellen een A4 of folder, of een canvasdoek en hang die op. Gebruik nooit de woorden 'knippen en plakken', maar 'zoek de beelden die het goed illustreren'. Houd er rekening mee dat sommige mensen knippen en plakken als kinderachtig kunnen ervaren. Leg de kracht van beelden uit: beelden prikkelen beide hersenhelften, ze prikkelen je creativiteit en zeggen meer dan honderd woorden. Ieder heeft de vrijheid om eigen gedachten om te zetten in beelden of woorden.

Do’s

 • Gooi humor in de strijd.
 • Bij de presentaties van de posters: Verleid met humor, vraag op de man af: Ik heb je zo creatief zien werken, wil jij (samen met iemand uit je groepje) jullie collage toelichten?

Don’ts

 • Oordeel nooit, gebruik nooit het woord ‘fout’, ‘slecht’ et cetera bij de presentaties.
 • Laat de deelnemers zélf hun beelden toelichten, trek geen eigen conclusies. Laat andere deelnemers hun associaties delen, niet jij als begeleider.
Sluit pop-up

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

itemdata.field(linkinput, this.parent.field(nr),off)

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail