Werkboek Teamleren

Vilans

Bruggen bouwen

9 - Samenwerken in het netwerk

Je wilt goed samenspel met de mantelzorger en andere sleutelpersonen in het leven van de cliënt. Je ziet hen als expert en partner in de zorg. Echt contact met hen en de cliënt is cruciaal om te kunnen samenwerken in het netwerk.

Blijvende verandering

Echt contact en stevige bruggen zorgen over en weer voor energie en interesse. Daarmee kun je cliënten die langdurige zorg en begeleiding nodig hebben extra mogelijkheden bieden om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

Wat heb je nodig?

Tijd 90 min / gesprek

Begeleiding Aanbevolen

Benodigdheden

 • Print de bijlage 'Instructieblad' uit, en maak een selectie van de vragen.
 • Pas de instructie aan naar eigen werkwijze en terminologie.
 • Kies bij de 'activiteiten' welke activiteiten je in het ecogram wilt terugzien.
 • Print de bijlage 'Instructie ecogram invullen' uit.
 • Maak een leeg ecogram.

Stappen

Stap 1: Instructie

 • Geef een heldere introductie over samenspel met de familie. 
 • Toon bijvoorbeeld een filmpje. Bijvoorbeeld: 'Samen zorgen met mantelzorgers'.
 • Vraag tweetallen aanstaande week contact te maken met iemand uit het sociaal netwerk die belangrijk is voor de cliënt. Uiteraard maak je de keuze in samenspraak met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) en alleen als de cliënt hier ook achter staat.

 

Stap 2: Gesprekken voeren

 • Leg contact met iemand uit het sociaal netwerk. Bespreek dit eerst met de cliënt. 
 • Voer dit gesprek en gebruik daarbij de vragen (zie bijlage: 'Instructieblad'). 
 • Voer een gesprek met de cliënt (indien mogelijk) en het familielid en vul een ecogram in.
 • Doe dit voor … (afgesproken datum, bijvoorbeeld binnen twee weken). 
 • Bespreek de ervaringen van het voeren van het gesprek met de gesprekspartners: hoe ging het, wat leverde het op, hoe is het gewaardeerd?
 • Maak een kort verslagje over het voeren van dit gesprek en de resultaten én gebruik het ecogram hierbij.

 

Stap 3: Ervaringen en resultaten delen

 • Presenteer in een teammoment in duo's, indien mogelijk met het familielid erbij, de bevindingen uit het gesprek.
 • Wat zijn de ontdekkingen die zijn gedaan? 
 • De vorm van de presentatie bepaalt het duo zelf. Bijvoorbeeld: een poster met uitgeknipte beelden van kwaliteiten, talenten, de relatie tot de bewoner. Foto's. Een persoonlijk verhaal. 
 • Teamleden: sta stil bij wat zij hieruit kunnen leren. Wat betekent het voor het samenspel met dit familielid/naaste én ook voor jullie contacten met familieleden. 
 • Spreek af op welke wijze je deze presentaties/deze ervaring zal delen in bijvoorbeeld het contactblad van de organisatie.
 • Maak afspraken voor het vervolg.

 

Meer informatie

Familieparticipatie

Een ecogram maken

Alternatieven

 • Gebruik de netwerkkaart in plaats van het ecogram, indien je vanuit de thuiszorg het informele netwerk wilt versterken. De handreiking 'Informele netwerken versterken' laat thuiszorgmedewerkers zien, hoe ze aan de hand van een vijfstappenmethode cliënten kunnen helpen om hun eigen netwerk te versterken.
 • Presenteer en deel ervaringen zoals deze tijdens een familieavond.
 • Laat de duo's een 'selfie' maken samen met de persoon uit het sociaal netwerk. 
 • Maak een kort, spannend verhaaltje over het gesprek en de leuke mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de familie en leuke dingen doen met, voor en bij de cliënt te kunnen faciliteren.

Tips

 • Maak gebruik van beschikbare ondersteuning in de organisatie. Denk hierbij aan getalenteerde cliënten of familieleden, de afdeling communicatie, een leidinggevende of een praktijkbegeleider.

Do’s

 • Maak deze oefening op maat. Kies het ecogram dat bij de organisatie past. Kies ook de relevante activiteiten.
 • Voer een zo gewoon mogelijk gesprek en blijf in contact met elkaar. Voorkom dus dat het een ondervraging is waarbij je weer eens een lijstje moet invullen.

Don’ts

 • Voorkom woorden als 'moeten' en 'bezuinigingen'. Familieparticipatie is een positief concept dat gaat over hoe een cliënt met zijn systeem een zo goed mogelijk leven kunnen voortzetten ook als de cliënt van zorg afhankelijk is.
Sluit pop-up

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

itemdata.field(linkinput, this.parent.field(nr),off)

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail