Werkboek Teamleren

Vilans

Talenten en kwaliteiten benutten

1 - Welke kwaliteiten hebben we in huis?

Je leert je collega's beter kennen aan de hand van mooie, verrassende verhalen en bijzondere ontdekkingen. Te gebruiken tijdens de kennismaking met bijvoorbeeld samenwerkingspartners of bij de start van een nieuw team of nieuwe projectgroep.

Blijvende verandering

Elkaar goed/beter kennen – niet alleen professioneel, maar ook op persoonlijk vlak – is een belangrijke voorwaarde om als team goed samen te werken en van en met elkaar te leren.

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

Wat heb je nodig?

Tijd 90 min

Begeleiding Aanbevolen

Benodigdheden

 • Grote lege vellen papier
 • Voldoende viltstiften
 • Een (grote) ruimte, waarin iedere deelnemer zijn/haar poster kan ophangen 
 • Eventueel: fluitje, bel of telefoon met alarm
 • Kijk wie de procesbegeleider en tijdsbewaker wil zijn

Stappen

Vandaag gaan we ontdekken welke kwaliteiten ons team heeft en hoe we bij elkaar passen.

 

Stap 1: Werkervaringen (10 min)

 • Maak een groepje van vier teamleden. 
 • Bedenk een voorbeeld van een project waarbij de samenwerking heel goed verliep, dat energie gaf of een mooi resultaat. En een voorbeeld waarbij de samenwerking juist stroef verliep of geen resultaat opleverde. 
 • Schrijf het op en stop het in een hoed/pot.

 

Stap 2: Mijn kwaliteiten en mijn talenten zijn… (10 min)

 • Elke deelnemer maakt een poster.
 • Maak voor jezelf de volgende beginzinnen af. Het eerste dat in je opkomt is altijd goed.
  • Ik weet heel veel van…
  • Ik ben goed in…
  • Bij mij moet je zijn om… 
  • Het volgende talent van mij kan ik niet goed kwijt in ons team…
 • Maak tekeningen op je poster of gebruik steekwoorden.

Stap 3: Ontdekkingstocht naar onze talenten (30 min)

 • Begeleider: vier gesprekken van elk zeven minuten. 
 • Maak met het groepje van vier twee tweetallen. Ieder tweetal staat tegenover elkaar: een verteller en een luisteraar.
 • Voer gesprek 1 (7 minuten per gesprek):
  • Verteller: Licht de poster toe.
  • Luisteraar: Stel verhelderende vragen.
  • Samen: Kijk naar welke kwaliteit of welk talent de verteller benoemt. Schrijf de kwaliteiten/talenten in steekwoorden op de poster.
  • Sluit het gesprek af. Luisteraar: welke kwaliteiten/talenten herken je? Welke zijn nieuw voor je? Welke kwaliteiten/talenten zie je nog meer bij de verteller?

Voer gesprek 2, 3 en 4. Zorg ervoor dat iedere deelnemer twee maal verteller is en twee maal luisteraar.

Voorbeeldvragen zijn:

 • Wat kun je daarover nog meer vertellen?
 • Wat maakt dat jij daar goed in bent?
 • Wanneer komt dat talent/die kwaliteit goed uit de verf, wanneer niet?
 • Welk talent van jou komt nu nog niet zo duidelijk naar voren en zou je juist meer willen laten zien in ons team? Wat heb je daarvoor nodig?

Stap 4: De kwaliteiten en talenten van ons team (20 min)

 • Stel met het groepje vast welke kwaliteiten en andere opvallende inzichten aanwezig zijn. Stel ook vast welke talenten/kwaliteiten nog niet worden benut in het team. Wat hebben de vier collega's hetzelfde, wat verschilt?
 • Presenteer per groepje welke kwaliteiten aanwezig zijn. Benoem ook welke kwaliteiten het team al benut en welke kwaliteiten nog niet goed uit de verf komen. 
 • Schrijf goed leesbaar met viltstift onder elkaar op een groot vel alle kwaliteiten die er zijn én schrijf erachter welke collega deze kwaliteit heeft. Zo heb je alle talenten en kwaliteiten van het team in beeld.

Stap 5: Onze kwaliteiten benutten (20 min)

 • Licht toe dat je de inzichten kunt toepassen in het werk. Als begeleider vraag je naar een voorbeeld over goed/slecht teamwerk.
 • Pak een briefje uit de hoed, lees het voor. Vraag aan de deelnemers naar de kwaliteiten die hiervoor nodig zijn. En vraag wie je uit het team hiervoor kan benutten.
 • Rond af met een gezamenlijke reflectie: Wat heb je geleerd over de ander wat waardevol is voor het samenwerken in dit team? Welke invloed heeft het op de manier van jullie samenwerking, communicatie, overleg, taak- en rolverdeling?

Alternatieven

 • Doe deze werkvorm samen met cliënten, mantelzorgers/familieleden of samenwerkingspartners (buiten het team). Dan verstaan we onder team: ieder waarmee je samen werkt aan een gezamenlijk doel.
 • Bij stap 3. Verzin samen andere zinnen, zoals: Ik ben vast de enige met vier pleegkinderen/Ik ben vast de enige die een onderwijsopleiding volgde, et cetera...
 • Bij stap 4. Verdeel de briefjes uit de pot en laat groepjes nadenken over welke kwaliteiten er benut zijn in de succesverhalen. Laat de groepjes ook bepalen welke kwaliteiten uit de 'niet-succes-verhalen' wellicht een betere afloop hadden kunnen hebben door het benutten van de kwaliteiten uit het team.

Tips

 • Allereerst is het belangrijk om de tijd goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat je niet uitloopt. Probeer daarnaast deze werkvorm inhoudelijk niet te zwaar te maken. Zorg er dus voor dat het leuk, licht en luchtig blijft.
 • Let er goed op dat het blijft gaan over de kwaliteiten in positieve formuleringen. Voorkom dus formuleringen die juist een negatieve associatie kan hebben. Dus: Reageert snel of daadkrachtig i.p.v. ongeduldig. Bescheiden in plaats van van onzichtbaar.

Do’s

 • Stel verhelderende vragen die beginnen met Wie, Wat, Waar, Waarmee, Wanneer of Hoe. Oordeel niet. 
 • Maak korte aantekeningen van welke kwaliteiten en talenten de verteller heeft.

Don’ts

 • Het gesprek moet over de verteller gaan. Dus niet: oh dat heb ik ook en dan over jezelf beginnen.
 • Blijf gericht op de positieve kwalteiten, voorkom de negatief geformuleerde eigenschappen, de valkuilen van te veel inzet van de kwaliteit
Sluit pop-up

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

itemdata.field(linkinput, this.parent.field(nr),off)

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail