Werkboek Teamleren

Vilans

Blijvend verbeteren

7 - Vilans Geeltjesmethode

De Geeltjesmethode is een zeer succesvolle manier om je bewust te maken van je handelen, waarmee blijvende verbetering tot stand komt. De Geeltjesmethode laat direct zien waar het goed en fout gaat, en waar de verbeterpunten liggen.

Blijvende verandering

De geeltjesmeting is naast het registreren en analyseren van incidenten, ook een goede methode om je meer bewust te maken. Tijdens de meting ben je extra alert op fouten in het proces, met patiënten en/of medicatie. Dit geeft stof tot nadenken en gesprekken binnen het team.

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

Wat heb je nodig?

Tijd 1 week / 2 mnd

Begeleiding Aanbevolen

Benodigdheden

 • Vorm een kleine werkgroep met medewerkers (met iemand die goed overweg kan met de Excel)
 • Download de A0-geeltjesposter. Druk de poster af op A0-formaat. (Laat deze niet plastificeren, want dan plakken de geeltjes niet meer).
 • Zorg voor voldoende geeltjes (geel en roze) voor op de A0-poster.
 • Download de instructies (lijst van maatregelen) en de bijbehorende excel-sheets, passend bij het thema waarop je meet (medicatiefouten, vrijheidsbeperkende maatregelen, verzorgend wassen).

Vooraf

Bepaal het onderwerp waarop je blijvend wilt veranderen: medicatiefouten, vrijheidsbeperkende maatregelen, verzorgend wassen, incidenten incontinentiezorg verminderen of overbodige zorghandelingen schrappen.

 

Stappen

Stap 1: Leg werkwijze uit

Leg de gewenste werkwijze/de afspraken helder uit en instrueer het team over de Geeltjesmethode.

Onderstaande uitwerking gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen.

"Mijn valkuil, en die van veel mensen denk ik, is dat ik heel groot denk. Maar ik heb geleerd dat kleine verbeteringen al heel veel opleveren."

Stap 2: Meet op de incidenten

 • Meet een week lang de afgesproken en niet afgesproken maatregelen bij alle bewoners/cliënten op de pilotafdeling. We doen dat door het plakken van gele post-it briefjes (vandaar de naam Geeltjesmeting) op een weekposter. Afgesproken maatregel wil zeggen: een maatregel die is opgenomen in het ondersteunings- of zorg/leefplan met instemming van de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.

Elke medewerker plakt een post-it op de weekposter op het moment dat hij/zij tijdens zijn/haar dienst ziet dat er een maatregel wordt toegepast bij een bewoner. Er wordt: een gele post-it geplakt voor een afgesproken maatregel en een roze post-it voor een niet-afgesproken maatregel. Bij (signalen van) verzet wordt een zwart stickertje op de post-it geplakt. Op de post-it schrijfje:

welke maatregel en reden
naam of een code van de cliënt
datum en tijdstid
naam medewerker/initialen
is er wel/niet sprake van verzet

Stap 3: Analyseer de incidenten en bespreek ze met het team

 • Na een week bekijkt de werkgroep het resultaat en presenteert dit in het team. Samen trekt het team conclusies en maakt verdere afspraken. De vraag 'Welke veranderingen kunnen we invoeren die tot een verbetering leiden?' kan duidelijk maken met welke interventies en goede ideeën het doel kan worden bereikt.
 • Het kan zijn dat medewerkers hun gedrag willen veranderen, maar het kan ook zijn dat goede werkprocesafspraken of afbakeningsafspraken aan de orde zijn.

Stap 4: Voer afspraken uit

Voer afspraken verder uit en meet na een maand opnieuw.

Meer informatie

Geeltjesmeting
 

Alternatieven

Tips

 • De ervaring leert dat er bij een tweede meting meer fouten worden geregistreerd, omdat mensen bewuster actiever (meer noteren) zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat de genomen maatregelen niet hebben gewerkt!

Do’s

 • Maak een zichtbare plek vrij waar ook cliënten en familie kunnen meedenken.
 • Nodig hen uit ook te stickeren of doe dat met hen samen.

Don’ts

 • Leg niet teveel accent op ‘meten’: het gaat niet om een wetenschappelijke meting, wel om een praktische, en lekker zichtbare visuele manier om voortgang inzichtelijk te maken.
Sluit pop-up

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

itemdata.field(linkinput, this.parent.field(nr),off)

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail