Werkboek Teamleren

Vilans

Van visie naar praktijk

3 - De empathie-map

Vaak zijn de visie of kernwaarden van een organisatie of team vrij algemeen geformuleerd. De visie praktisch maken met elkaar, helpt om tot gezamenlijke uitgangspunten te komen.

Blijvende verandering

De visie en kernwaarden krijgen 'handen en voeten'. Ze zijn vertaald naar concreet en zichtbaar werkgedrag. Je kunt met elkaar en met andere betrokkenen aan de hand van de concrete voorbeelden bespreken, op welke manier je al dan niet werkt of wilt werken.

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

Wat heb je nodig?

Tijd 30-60 min

Begeleiding Aanbevolen

Benodigdheden

 • Flipover
 • Grote lege vellen papier
 • Voldoende stiften

Stappen

 

Stap 1: Visie en kernwaarden bepalen

Zoek op internet naar de visie en kernwaarden van jullie organisatie. Schrijf die op een flipover.

 

Stap 2: Kies een visie

Kies één aspect uit de visie of één kernwaarde om mee aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld: 'cliënt centraal' of 'betrokken'. Wat bedoelen we met dit begrip? Welk gedrag/houding hoort daar bij?

 

Stap 3: Teken empathie-map.

Empathie-map

De empathie-map gebruik je om snel en direct zicht te krijgen op de behoeften en belevingswereld van je cliënt, collega of die van jezelf. Wat denkt, voelt, hoort, ziet, zegt en doet je cliënt rond het visie-aspect of de kernwaarde?

 

Stap 4: Aan de slag met persona

Gebruik post-its om in de groepen of kleinere groepjes van 4 personen de vakken rondom de persona in te vullen. Denk niet te lang na! Doe deze brainstorm in +/- 10 minuten.

 

Stap 5: Trek conclusies

Neem vervolgens 5 minuten voor het trekken van de twee belangrijkste conclusies: waar zit de pijn (pain)? En waar zit de winst (gain)?

 

Stap 6: Bespreek het in de groep

Bespreek plenair in de groep met elkaar de volgende vragen:

 • Wat betekenen de conclusies voor ons concrete gedrag naar cliënten, naar elkaar en naar anderen (disciplines/diensten/ externen)? Maak het zo concreet mogelijk, dus niet 'meer respect', maar 'elkaar laten uitspreken tijdens een overleg'.
 • Welk gedrag vertonen we al dat past bij (dit element van) de visie/kernwaarde? Benoem een goed/mooi voorbeeld hiervan.
 • Welk gedrag is taboe en past niet in het beeld van (dit element van) de visie of kernwaarde?

 

Stap 7: Beschrijf afspraken

Noteer op een flipover duidelijke afspraken over jullie andere/nieuwe gedrag. Beschrijf het zo concreet en positief mogelijk. Dus niet: we komen niet zomaar bij cliënten binnenlopen, maar: we kloppen altijd aan voor we bij een cliënt binnenkomen.

Tijdens de volgende teambespreking kun je terugkomen op deze bespreking met stap 8.

 

Stap 8: Stimuleer nieuwe gedrag

Bespreek hoe je elkaar kunt stimuleren om het nieuwe gedrag te vertonen. Welk (voorbeeld)gedrag stimuleert of ondersteunt dit gedrag? Bijvoorbeeld: van Ja maar… naar Ja, en… van Dippen (denk in problemen) naar Dimmen (denken in mogelijkheden).

Kies een volgende keer een andere element/aspect en herhaal deze stappen.

Alternatieven

 • De werkvorm komt uit het industrieel ontwerp. Google voor meer info op "Design Thinking".

Tips

 • Maak van alle afspraken over het nieuwe/concrete gedrag een flyer/A4 en deel die met betrokken partijen (familie/disciplines et cetera).

Do’s

 • Beschrijf positieve en negatieve aspecten (werk vanuit je hart).
 • Gebruik plaatjes uit tijdschriften ter illustratie.
 • Nodig je directe collega’s uit.

Don’ts

 • Doe er niet te lang over.
 • Probeer niet het perfecte te bereiken.
 • Laat het geleerde niet in je hoofd zitten.
Sluit pop-up

Deel je ervaring met deze werkvorm!

We willen dit werkboek blijven verbeteren. Laat het ons weten. Verbetertips, verhalen over het gebruik, alles is welkom!

itemdata.field(linkinput, this.parent.field(nr),off)

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail