Werkboek Teamleren

Vilans

Inleiding

Met plezier presenteert Vilans het online werkboek Teamleren. Een praktische handleiding met succesvol in de praktijk beproefde werkvormen, bedoeld ter lering en inspiratie.

Ervaringen in de praktijk met het gebruik van de werkvormen, stellen we graag beschikbaar voor andere organisaties. Wil je je ervaringen met ons delen of heb je suggesties voor verbetering of nieuwe werkvormen? We horen het graag.

De aanleiding voor het werkboek, is de publicatie Vernieuwend Zorgen (2014). Deze publicatie beschrijft vanuit de zorgmedewerker de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s van de transitie.

Nieuwe kennis, vaardigheden en houding

De verandering vraagt om nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden en een nieuwe houding. Met waardering en erkenning voor hoe we het hebben gedaan, wijst Vernieuwend Zorgen ons de weg voor de toekomst. Vernieuwend Zorgen draait om werken vanuit hoofd, hart en handen, in relatie tot actuele verbeteropgaven, waarvan er 6 in de publicatie beschreven staan.

De juiste mix

De transitie of transformatie van de zorg is ook en vooral een andere manier van leren, waaraan het werkboek invulling geeft. Vragen over samenwerking in het netwerk, inpassen van nieuwe technologie, meer doen met minder geld/personeel zijn groot en soms complex. Om deze te kunnen beantwoorden, is een mix van individueel en teamleren nodig. In de juiste verhouding: leren met kennis (10%), hoe/reflectie en werkend leren (20%) en leren in het 'doen' (70%). Leren in het doen is het meest effectief, gevoed door voortdurende kennis. 

leren met impact

Waaier aan hulpmiddelen

Het werkboek biedt informatie, inspiratie en instrumenten, om het leren dat deze tijd vraagt op je eigen werkplek te praktiseren. We bieden een waaier aan hulpmiddelen, met een mix tussen:

  • Dialoog met woorden & uitwisseling met beelden, visueel
  • Aansluiten bij bestaande praktijk & vernieuwing
  • Vernieuwend Zorgen & Vernieuwend Leren
  • Kortdurende werkvormen & werkvormen met duurzaam effect

5 thema’s

Voorafgaand aan de werkvormen, vind je de werkwijzer met spelregels om het leren succesvol te kunnen toepassen. De werkvormen zijn gekozen aan de hand van vijf thema’s, die te maken hebben met vernieuwing en verandering in de organisatie:

  1. Talenten en kwaliteiten benutten: wie heeft welke talenten, kwaliteiten, vaardigheden, competenties? En hoe kun je die meer/beter inzetten, aansluitend bij de taken en rollen in een team?
  2. Van visie naar praktijk: hoe vertaal je de (vaak abstract geformuleerde) visie en kernwaarden naar de dagelijkse praktijk? Wat betekent dat voor je werk, je rol, je houding? Wat doe je nog wel, wat doe je anders of niet meer?
  3. Professioneel teamwerk: stilstaan bij drijfveren, stilstaan bij sterke/zwakke kanten, versterken van professionaliteit en ondernemerschap, blijven(d) leren van en met elkaar. 
  4. Blijvend verbeteren: als team verbeterpunten inventariseren en prioriteren, werken met verschillende verbeter- en verandermethoden (zoals Huddle, Lean, werken met PDSA), delen van informatie en kennis.
  5. Bruggen bouwen: met wie werk je samen? En hoe intens? Wie horen er bij je team of netwerk? Hoe maak verwachtingen helder? Hoe maak je afspraken met elkaar? Hoe spreek je elkaar aan ( (meer) waarderen/complimenten geven, samenwerken met externe partijen (familie, vrijwilligers, behandelaren, facilitair, netwerken, et cetera) )?

Per thema tref je een korte toelichting aan, waarin staat waarom dit thema relevant is in relatie tot Vernieuwend Zorgen en teamleren. Er zijn twee werkvormen per thema. De eerste werkvorm is meer tijdelijk/kortdurend van aard en de tweede werkvorm meer duurzaam.

Veel plezier met het gebruik!

Jeroen Schumacher, expert Vernieuwend Zorgen Vilans

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail